>>

Nimemärgis - vaatamine

Prindi
Nimemärgise kujutis kujutise originaal 
Ettevõtted
Reg.nr. 1856/2020/2021 
Kuupäev 26.03.2020 
Tüüp Nimemärgis
Esemetekogu 2021 
Olek Kehtiv 
Ettevõte KsOl Trading OÜ 
Kommentaarid Kasutusel on ainult laservariant. Lasemärgistamisel on täht süvistatud metalli.